Szóstego maja 2023 roku gminne obchody Dnia Strażaka w Dygowie miały wyjątkową oprawę. Do kościoła parafialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie ,wprowadzone zostały relikwie Świętego Floriana – patrona strażaków. Relikwia zainstalowana w złotym relikwiarzu w kształcie płomienia umieszczona została na feretronie z węża strażackiego. W obecności druhen i druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Czerninie, Dygowie , Piotrowicach, Stojkowie i Wrzosowie relikwię  wniesiono do kościoła w procesji ,której przewodniczył proboszcz, ks. dziekan Piotr Niedźwiadek i ks. Grzegorz Jagodziński.  Relikwiarz ustawiono na bocznym ołtarzu obok figury Św. Floriana.  Ksiądz proboszcz odczytał w języku łacińskim i polskim dekret potwierdzający autentyczność relikwii. Dokument podpisał arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej Stanisław Dziwisz.  Relikwiarz został poświęcony , a następnie wszyscy zgromadzeni  w świątyni oddali pokłon relikwii Świętego Floriana.

Relikwie trafiły do Dygowa z Bazyliki Świętego Floriana w Krakowie, podobnie jak kamień węgielny pod budowę remizy OSP w Dygowie.  To waśnie wystąpienie ks. Niedźwiadka z prośbą o przekazanie cząstki bazyliki do wmurowania w nowo powstający obiekt ,było przyczynkiem do decyzji arcybiskupa Dziwisza o przekazaniu relikwii. Prośba społeczności o kamień węgielny zrobiła wrażenie na arcybiskupie. Był to pierwszy taki przypadek w historii sanktuarium Św. Floriana.  Budowa remizy  na mocnym fundamencie materialnym wspierana wiarą została doceniona i nagrodzona.

Po zakończonej mszy nastąpił przemarsz jednostek OSP i gości na Plac Wolności, gdzie wciągnięto na maszt flagę państwową i zaśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.  Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes zarządu gminnego OSP dh Marcin Tekiel, następnie głoś zabrali:  wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP PR -dh  Mirosław Zalewski, wójt Gminy Dygowo- Grzegorz Starczyk, przewodniczący Rady Gminy Dygowo – dh Jerzy Leszczyński i radny Powiatu Kołobrzeg – Robert Jaruzel.

Podczas uroczystości  nagrodzono druha Stefana Sowę z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ,którego praca plastyczna dotarła do szczebla krajowego  w Ogólnopolskim  Strażackim Konkursie  Plastycznym organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Po części i oficjalnej w ogrodzie parafialnym zorganizowano piknik.