Mini Gawęda Historyczna w rocznicę napaści ZSRR

W dniu dzisiejszym przypada rocznica zdradzieckiej napaści na Polskę przez Związek Radziecki, przez wielu historyków uważana jako IV rozbiór Polski. Na mocy porozumienia Ribbentrop-Mołotow, zawartego z hitlerowcami, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, łamiąc także pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. W oficjalnych przekazach Sowieci twierdzili ,że nastąpił rozpad państwa polskiego, rząd polski uciekł  i wystąpiła konieczność ochrony ludności na wschodnich terenach ,szczególnie białoruskiej i ukraińskiej. Nie bez znaczenia jest fakt ,że napaść na Polskę  , była efektem chorobliwej chęci zemsty Stalina za klęskę ZSRR w 1920 roku. Tyle wstępu , a teraz Marek Zawadzki wprowadzi nas w klimat tamtego czasu w pogadance historycznej z osobliwym eksponatem.Drukuj