Pod koniec minionego roku zawiązało się w Dygowie Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel ocalić od zapomnienia jak najwięcej źródeł historii lokalnej rozproszonej i niezapisanej  , tej ,którą skrywają prywatne albumy, szuflady, zapomniane pudła na strychu czy piwnicy i to co najważniejsze – pamięć ludzka. Przywrócić i odkryć pamięć o ludziach ,miejscach i wydarzeniach począwszy  od pierwszych lat powojennych. Każda z 21 miejscowości  gminy Dygowo i ich mieszkańcy  mają swoją małą historię , jeszcze nie odkrytą!

Wielu mieszkańców gminy Dygowo było świadkami ważnych chwil historii gminy, ich wiedza jest dziś bezcenna i godna utrwalenia. Niestety, nie zawsze nadążamy za czasem. Ludzie odchodzą, fotografie dokumenty i inne pamiątki znikają w niebycie, warto o tym pamiętać i działać.

Gromadzenie  i upowszechnianie  dziedzictwa społecznego i kulturowego gminy Dygowo od 1945 roku do czasu teraźniejszego jest misją nowopowstałego stowarzyszenia. Stworzenie Archiwum Społecznego , które zachowa od zapomnienia historię lokalną, nie będącą w obszarze zainteresowania archiwów państwowych, stanowi główny kierunek działalności  organizacji. Zbiory gromadzone będą w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA), który jest bazą archiwalną i jednocześnie portalem, na którym  te zbiory będzie można zaprezentować (osa.archiwa.org).

Stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich , którym na sercu leży utrwalenie i zabezpieczenie historii lokalnej. Im więcej mieszkańców włączy się w działalność tym większa będzie ogólnodostępna baza Archiwum Społecznego. Poza tym , im więcej będzie członków stowarzyszenia tym większa gwarancja na trwałość przedsięwzięcia.

Siedziba stowarzyszenia mieści się na piętrze budynku starej szkoły w Dygowie – ulica Główna 6/3. Logo stowarzyszenia zaprojektował Zbigniew Drewniak. Aktualnie trwa organizacja działalności. Przygotowujemy zaplecze biurowe oraz studio do nagrań biograficznych i wywiadów. Szkolimy się w obsłudze systemu archiwizacji oraz opracowaniu dokumentacji aktowej. Co najważniejsze już pozyskujemy zbiory!

Jeżeli chcecie Państwo podzielić się swoimi wspomnieniami , zaprezentować historie waszych rodziców ,dziadków to Archiwum Społeczne jest do tego doskonałym miejscem. Każda historia po 1945 roku jest  ważna i jest Historią z Tej Ziemi.

Zapraszamy  do współpracy!

Marek Kawęcki

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

wpisane 15.11.2021 r. do ewidencj stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu pod pozycją 41/2021

Zarząd

Marek Kawęcki- prezes

Zbigniew Drewniak - wiceprezes

Kontakt

606 764 123, 604 911 535

gminadygowo@gmail.com