Przedsiębiorcy lokalni oczekują realnej pomocy ze strony rządu

Przedsiębiorcy lokalni oczekują realnej pomocy ze strony rządu

Przy sanatorium Muszelka w Kołobrzegu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydent Miasta ,Anny Mieczkowskiej, Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza , Anny Bańkowskiej z Zarządu Województwa oraz przedstawicieli kołobrzeskich przedsiębiorców- Moniki Różewskiej- Chudzik i Sławomira Klimaszewskiego. Tematem spotkania z dziennikarzami była trudna sytuacja samorządów i przedsiębiorstw ,które objął lockdown.

Samorządowcy i przedsiębiorcy krytykowali działania pomocowe rządu, które nie obejmują swoim zasięgiem gmin nadmorskich ,na równi pokrzywdzonych przez pandemię  jak i pozostałe części kraju.

Apelowali do polityków o poparcie  starań samorządów ubiegających się o realną pomoc rządu przedsiębiorcom i samorządom, gdyż jedni bez drugich nie istnieją.


Drukuj