W Miechęcinie oddalonym o około 2,5 km od Dygowa rozpoczęła się budowa przystani kajakowej.  Obiekt umiejscowiono na prawym brzegu rzeki Parsęty powyżej miejsca w którym wpływa do niej strumień Olszynka.

Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty jak również promocja aktywnego wypoczynku i rozwój turystyki kajakarskiej.

W ramach strefy sportowo-rekreacyjnej na przystani powstaje infrastruktura pod kajakarstwo turystyczne tj. umocnienia brzegu umożliwiające wodowanie kajaków i innych jednostek pływających oraz garaże  umożliwiające przechowywanie przyczepki na kajaki i 20 kajaków.

Ponadto a terenie przystani powstaną elementy małej architektury, wiaty, ławostoły, stanowiska grillowe oraz plac zabaw dla dzieci.

„Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych”