W Miechęcinie trwa budowa kompleksu przystani kajakowej.  Wykonawca posadowił pomost do wodowania oraz wyciągania z wody małych jednostek pływających. Po obu stronach slipu posadowiono schody ułatwiające dostanie się na brzeg oraz czynności wodowania i w podejmowania z wody kajaków.

„Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych”

miechecino-przystan-kajakowa-

miechecino-przystan-kajakowa-