Zbiór jęczmienia ozimego rozpoczyna sezon żniwny w gminie Dygowo. Niestety z powodu niedoborów wody plony zapowiadają słabo. W województwie zachodniopomorskim odnotowano największą suszę w Polsce. Według raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła (-101 mm). Oznacza to ,że na 113 gmin w województwie zachodniopomorskim aż 90 jest zagrożonych suszą. Stanowi to ponad 50 procent powierzchni pod uprawy.

Tradycyjnie na początku  żniw w gminie Dygowo ,sołtys Dygowa Wojciech Galek przedstawia aktualną sytuację związaną ze żniwami 2021.