W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Czerninie odbyło się spotkanie mieszkańców miejscowości z wójtem, przewodniczącym rady oraz pełnomocnikiem inwestora, który planuje uruchomienie fermy bydła opasowego. Inwestycja ma polegać na adaptacji istniejących obiektów inwentarskich przy wjeździe do Czernina od drogi wojewódzkiej do chowu 1200 sztuk byków. W tym miejscu przed laty funkcjonowała już hodowla krów. Inwestorem jest cudzoziemiec z polskim obywatelstwem. Przedstawiciel inwestora zademonstrował prezentację planowanej hodowli i opowiadał na pytania zebranych.

Aktualnie przeprowadzana jest procedura badająca wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi. Decyzję wyda Wójt Gminy Dygowo po otrzymaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinii i uzgodnień. Mieszkańcy Czernina jednogłośnie zadeklarowali brak poparcia dla inwestycji. Powołali się na dokument Strategia Gminy Dygowo mówiący miedzy innymi o rozwijaniu funkcji podmiejskiego obszaru osadniczego o wysokim prestiżu oraz wcześniejsze wieloletnie udręki związane z odorem funkcjonującej hodowli. Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel Stowarzyszenia "Ekologiczny Kołobrzeg", który podzielił się doświadczeniami w  wspieraniu mieszkańców powiatu w "starciu" z uciążliwymi dla środowiska inwestycjami.

Autor zdjęć Marek Kawęcki