lokalne media i przedstawicieli Powiatu Kołobrzeskiego, Miasta Kołobrzeg, Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Stowarzyszenia Ekologiczny Kołobrzeg. Organizatorom nie udało się zaprosić na spotkanie inwestora. Obecny był wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady Artur Wasiewski oraz liczna grupa radnych gminnych. Mieszkańcy i wszyscy  zaproszeni goście solidarnie sprzeciwili się budowie farmy i zadeklarowali wsparcie wszystkich protestujących. Wójt jednoznacznie określił swoje stanowisko w sprawie przyszłej decyzji środowiskowej – będzie negatywna. Wśród zasadniczych argumentów przeciw planowanej inwestycji wymieniano: emisja uciążliwego odoru gnojownicy i jej utylizacja, zatrzymanie rozwoju miejscowości związanej z rozbudową mieszkaniową, ryzyko przedostania się do wód gruntowych oraz cieków wodnych zanieczyszczeń, prawdopodobieństwo rozbudowy hodowli oraz tak zwany dobrostan zwierząt. Uczestnicy akcji złożyli na liście podpisy poparcia inicjatywy zatrzymania budowy fermy.

Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.