Zebranie sołeckie w Dębogardzie

Zebranie sołeckie w Dębogardzie

Coroczne spotkanie mieszkańców sołectwa  Dębogard odbyło się w świetlicy wiejskiej. Gminę Dygowo reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk  i sekretarz Dorota Gruchała. Obecni byli także przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski i radny Adam Kuster.  Na zebraniu obecnych było 18 mieszkańców miejscowości. Na początku zebrania swoją

obecność zaznaczyli również policjanci z posterunku w Dygowie. Kierownik przedstawił dzielnicowych i ich zadania. Zasadnicze zebranie rozpoczął wójt. Przedstawił mieszkańcom finanse Gminy oraz możliwości inwestycyjne. Następnie rozpoczęła się dyskusja zapoczątkowania pytaniami mieszkańców. Najistotniejsze tematy to opłakany stan drogi powiatowej w kierunku Bardy, oświetlenie dróg  ,likwidacja straży gminnej oraz funkcjonowanie świetlicy.