Kolejne Koło Gospodyń Wiejskich w gminie Dygowo rozpoczęło procedurę niezbędną do zarejestrowania tej organizacji. W Dębogardzie , w świetlicy wiejskiej spotkała się grupa 19 osób , która w większej części jest członkami zespołu ludowego Dąbrówka , aby wykonać pierwsze kroki do zawiązania Koła Gospodyń Wiejskich. Wybrano nawę -Dąbrówki, bliźniaczą z nazwą zespołu śpiewaczego Dąbrówka. Zawiązany został Komitet założycielski, który będzie działał do czasu wyboru zarządu, ale to nastąpi po rejestracji w Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siemyślu. Warto dodać ,że w kole zrzeszeni są również panowie. Na zebraniu założycielskim obecny był wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.