Jazy i Jażdże przygotowałem specjalny materiał filmowy w którym jubilat Józef Tuz opowiada o pracy na rzecz sołectwa , a mieszkańcy o sołtysie. Na ostatniej sesji Rady Gminy Dygowo Pan Józef został uhonorowany przez wójta i radę za  swoją wieloletnią pracę na rzecz sołectwa. Film jest dedykowany Panu Józefowi jako wyraz szacunku i docenienie zaangażowania w życie lokalnej społeczności przez 30 lat.