W świetlicy wiejskiej we Wrzosowie odbyło się zebranie na którym mieszkańcy Łykowa wybrali sołtysa i radę sołecką. Łykowo jest jedna z najmniejszych społeczności w gminie Dygowo i nie ma własnej świetlicy. 23 osoby obecne na zebraniu wybrały jednogłośnie w głosowaniu tajnym ponownie na sołtysa  Przemysława Jacykowskiego. W skład rady sołeckiej wybrano Piotra Cielicę , Zofię Posiadło i Elżbietę Stupieńko.

Zebraniu przewodniczył wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo Jerzego Leszczyńskiego i sołtysa Przemysława Jacykowskiego. Sekretarzem zebrania była Małgorzata Lejkowska.