Zebranie mieszkańców Miechęcina

Zebranie mieszkańców Miechęcina

Mieszkańcy Miechęcina spotkali się na zebraniu wiejskim w świetlicy w Bardach. Na najbliższe cztery lata wybrano radę sołecką w składzie: Wojciech Połczyński , Andrzej Lesiak i Marcin Januszewski. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, Wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych. Główny postulat mieszkańców Miechęcina to budowa świetlicy.


Drukuj