W Piotrowicach w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców.  Na początku zebrania wójt przedstawił pakiet spraw: finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  gospodarkę odpadami oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę.  Następnie w związku z kończąca się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali pełniącą do tej pory tę funkcję – Monikę Zielińską. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Marta Minkiewicz, Martyna Wilk i Wioleta Szczytowicz.