Na świetlicy wiejskiej w Pustarach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. Jak do tej pory było to zebranie z największą frekwencją -75 osób. Podobnie jak na innych spotkaniach wójt przedstawił mieszkańcom pakiet tematów: gospodarka odpadami ,finanse gminy po utracie wpływów z podatków od wiatraków i podwyżkach energii elektrycznej,  oraz zmianę przepisów związaną z przekształcaniem gruntów pod zabudowę. Ponadto wójt omówił ważny dla mieszkańców temat – kursy autobusów liniowych do Kołobrzegu. Ożywioną dyskusję wywołała zamiana godzin kursowania autobusów z wieczornych na przedpołudniowe. Gmina Dygowo dopłaciła miejskiej komunikacji do kursów  za 2018 rok 50 tysięcy złotych pomniejszone o około 8 tysięcy złotych z wpływów biletowych. Za rok 2019 kwota dopłaty zwiększy się do 90 tysięcy złotych. W czasie zebrania odbyły się wybory sołtysa w związku z zakończoną czteroletnią kadencją. Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury: Krzysztof Siuciak- pełniący dotychczas tę funkcję oraz Sylwia Dominowska. Większością głosów 58 do 14 wygrał Krzysztof Siuciak. W skład rady sołeckiej weszli: Krzysztof Rychliński, Paulina Siuciak, Edyta Świder i Krystian Knop.