18 czerwca w świetlicy wiejskiej w Pustarach, przy największej jak dotąd frekwencji, bo aż 80 mieszkańców, wybrano sołtysa i radę sołecką. Zebrani mieli do wyboru dwie kandydatury: obecnie pełniącego funkcję sołtysa Krzysztofa Siuciaka oraz Edytę Świder. Zdecydowaną większością głosów 66 do 12 nową sołtyską Pustarów została Edyta Świder. Spośród 6 kandydatur do rady sołeckiej zostali wybrani: Sandra Dziembowska, Krystian Knop, Marta Kuźma.

Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej Żanety Masłowskiej, przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego oraz sołtysa Krzysztofa Siuciaka. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.