Fundament pod przyszłą świetlicę w Sojkowie gotowy

Fundament pod przyszłą świetlicę w Sojkowie gotowy

Budowa świetlico-remizy w Stojkowie przebiega zgodnie z planem. Wykonawca realizujący zadanie wykonał fundamenty pod przyszły obiekt. W dniu dzisiejszym ekipa budowlana kończyła zdejmować deskowanie szalunków. Umowny termin ukończenia inwestycji  wyznaczony jest na wrzesień 2019 roku. Według zapewnień wykonawcy- konsorcjum firm z

Białogardu, prace trwać będą nieprzerwanie przez okres zimowy, jeżeli tylko pogoda na to pozwoli.  Świetlica będzie budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni  użytkowej 167,83 m2.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj