Zebranie sołeckie w Stramniczce

Zebranie sołeckie w Stramniczce

Tradycyjnie dom pani sołtys w Stramnice był wczoraj miejscem corocznego spotkania mieszkańców miejscowości z Wójtem Gminy Dygowo. Zebranie zgromadziło 15 osób. Gminę poza wójtem Grzegorzem Starczykiem reprezentowała sekretarz Dorota Gruchała. Przybyłych przywitała sołtys Janina Kołodziej, następnie jako pierwsi głos zabrali policjanci z

posterunku w Dygowie. Przedstawili osoby funkcyjne i możliwości kontaktu. Mieszkańcy zasygnalizowali  policjantom problem znacznego przekraczania prędkości przez poruszające się pojazdy na prostych odcinkach drogi w Stramniczce. Pojawiły się propozycje aby zamontować progi zwalniające. Wójt ze swojej strony przedstawił pakiet informacji dotyczącej stanu finansów gminy, funduszu sołeckiego ,powołania przedszkoli całorocznych, zmian w prawie dotyczących wycinki drzew i możliwości usuwania azbestu z posesji. Najważniejsze tematy z którymi zwrócili się do wójta mieszkańcy to przyszłość straży gminnej, brak oświetlenia przystanku na skrzyżowaniu w „szczerym polu”, odkupienie starej hydroforni od MZWiK w Kołobrzegu na świetlicę i planowana budowa drogi ekspresowej „S6” przez Stramniczkę. Ten ostatni temat był poruszony przede wszystkim w aspekcie przedzielenia ziemi rolniczej przez przyszłą drogę i co z tym związane kwestii odszkodowań i strat rolników.  Poruszono też temat przycinki drzew wzdłuż drogi powiatowej przechodzącej przez miejscowość. Rozrastające drzewa zawężają skrajnię drogi i utrudniają przejazd maszyn rolniczych.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.


Drukuj