Mieszkańcy Świelubia wybrali sołtysa

Mieszkańcy Świelubia wybrali sołtysa

Sołectwo w Świelubiu ma nowego sołtysa. W czasie wczorajszego zebrania  wiejskiego rozpoczynającego tego typu spotkania w gminie Dygowo, mieszkańcy Świelubia większością głosów wybrali na nowego sołtysa Zdzisława Mikulskiego. Zastąpił on pełniącego tę funkcję Benedykta Fryzowicza, który złożył rezygnację. W głosowaniu brało udział

22 osoby. Na nowego sołtysa oddano 20 głosów , dwa były nieważne. Ze strony Gminy Dygowo na zebraniu obecny był wójt Grzegorz Starczyk , sekretarz Dorota Gruchała oraz radny Adam Kuster. Przez chwilę obecny był także kierownik posterunku Policji w Dygowie wraz z dzielnicowymi. Przedstawienie się mieszkańcom , omówienie możliwości kontaktu oraz odpowiedzi na pytania były głównym celem tej wizyty.  Wójt przedstawił mieszkańcom sytuacje finansową Gminy na podstawie zakończonego audytu finansów. Wiodące tematy ,które poruszali mieszkańcy to konieczność remontu drogi przy kościele, renowacja malowniczego stawu w centrum miejscowości, lokalizacja nowego przystanku oraz przycinka i wycinka drzew przy drodze powiatowej.