12 lutego w Świelubiu, zapoczątkowany został cykl tegorocznych zebrań wiejskich. Corocznie na zebraniach omawiana jest sytuacja budżetu gminy, zamierzenia inwestycyjne na dany rok oraz sprawy bieżące sołectwa i gminy. W Świelubiu wybrano wczoraj nową Radę sołecką, w skład której weszli: Ewa Rulis, Katarzyna Piątek i Zdzisław Elmwer.