W piątek odbyło się zebranie mieszkańców Włościborza w ramach dorocznych zebrań sołeckich. Tradycyjnie, ze względu na brak świetlicy wiejskiej, miejscem spotkania był Dom Pomocy Społecznej.  Podobnie jak w czasie minionych zebrań wójt przedstawił mieszkańcom sołectwa sytuację finansową gminy , gospodarkę odpadami w kontekście konieczności podniesienia opłat za odbiór oraz  o zmiany przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.