Drogi Włościborza

Drogi Włościborza , choć wyłączone całkowicie lub częściowo z normalnej eksploatacji, w niektórych miejscach ukazują już zarys zmian . Ułożone krawężniki , obrzeża i fragmenty nawierzchni z kostki i kamienia dają już wyobrażenie o zmianach ,jakie w infrastrukturze drogowej miejscowości ,będą miały miejsce. Niedogodności mieszkańców z komunikacją w większości przyjmowane są ze zrozumieniem sytuacji związanej z prowadzeniem inwestycji. Pojazdy zaopatrzenia dla Domu Pomocy Społecznej, przedzierające się objazdami pomiędzy pracującymi ludźmi i sprzętem ciężkim, to też duże utrudnienie .W rozmowie z przedstawicielem wykonawcy realizującej odcinek drogi gminnej , dowiedziałem się ,że do prac zaangażowanych jest kilka ekip wyposażonych ciężki sprzęt budowlany , co daje możliwość pracy na całym odcinku pomiędzy drogami powiatowymi. Najszybciej zakończona będzie część drogi wzdłuż DPS-u , ze względu na to ,że jest to odcinek z nawierzchnią bitumiczną , a tę z stosunku do nawierzchni z kamienia , układa się szybko i z użyciem sprzętu. Zapraszam na krótkie wideo z placu budowy.