Ostatnie prace przy wieńcu dożynkowym we Włościborzu

W sołectwie Włościbórz prace przy wieńcu dożynkowym są już na ukończeniu. Oczywiście nie pokażę dzieła , bo jest tajemnica ze względu na zmagania konkursowe i niespodziankę.. Włościborzanie ,we wspomnianym  konkursie  wystąpią w roli faworytów, gdyż to im w ubiegłym roku przyznano zwycięstwo za Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Wesoła ekipa pod przewodnictwem sołtys Lucyny Pokusy  w koszulkach  sołeckich  ,tworząc ostatnie ozdoby na wieńcu ,liczą ,że i w tym roku mają szanse na wygraną. Jednakże w tym miejscu zaznaczyć trzeba  ,że tradycyjnie od trzech lat , jak powstało sołectwo Włościbórz wieniec dożynkowy jest tworzony nie tylko dla zwycięstw ,ale także aby pokazać dorobek na zewnątrz ,zacieśniać  relacje sąsiedzkie  i aktywność wszystkich mieszkańców .Życzymy satysfakcji z wykonanej pracy i sukcesu na dożynkach.