Zebranie mieszkańców Wrzosowa. Małgorzata Kamińska wybrana sołtyską na trzecią kadencję

Zebranie mieszkańców Wrzosowa. Małgorzata Kamińska wybrana sołtyską na trzecią kadencję

Mieszkańcy Wrzosowa spotkali się na zebraniu wiejskim w miejscowej świetlicy. Na najbliższe cztery lata ponownie wybrano sołtyską Małgorzatę Kamińską  oraz radę sołecką w składzie: Halina Gławdzin, Monika Kamińska i Anna Krysztofiak ( na zdjęciu). Na zebraniu obecnych było 68 osób. Podobnie jak na zebraniach w innych sołectwach, wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych.


Drukuj