19 czerwca w świetlicy wiejskiej we Wrzosowie 79 mieszkańców miejscowości uczestniczyło w wyborach sołtysa i rady sołeckiej. Zgłoszone zostały dwie kandydatki: Małgorzata Kamińska, pełniąca tę funkcję od stycznia 2011 roku, oraz Agnieszka Gawryszczak. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 33 do 46, na pięcioletnią kadencję sołtysa Wrzosowa została wybrana Agnieszka Gawryszczak.

Do rady sołeckiej wybrano Ewelinę Kłodowską, Lidię Prejsewicz oraz Zofię Wypych-Jączkowską. Zebranie prowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnych Krzysztofa Jamrożego i Piotra Krysztofiaka, przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego oraz sołtyski Małgorzaty Kamińskiej. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.