W szkole podstawowej w Dygowie uroczystości zakończenia roku szkolnego podzielone zostały na dwie tury. Jako pierwsze świętowały klasy najmłodsze , następnie siódmoklasiści i absolwenci. Wyróżniający się uczniowie otrzymywali dyplomy, nagrody książkowe i stypendia.

Absolwenci zgodnie z tradycją złożyli ślubowanie na sztandar szkoły , następnie przedstawiciele klasy przekazali dyrektorowi tablo, które dołączy do galerii w szkolnym holu.

Na uroczystości pożegnania absolwentów ósmych klas obecny był wójt Grzegorz Starczyk.