Ostatni - trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty 2019 przypada na dziesiąty dzień strajku nauczycieli. W szkole podstawowej we Wrzosowie 18 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka obcego. Dziesięciu ósmoklasistów mierzyło się językiem angielskim a ośmiu z językiem niemieckim. Egzaminy przebiegły bez problemów.