• Wybory zarządu Klubu Seniora „Sercem Młodzi” przy GOPS w Dygowie

    7 listopada 2022 r. członkowie Klubu Seniora „Sercem Młodzi” działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie, zgodnie ze swoim regulaminem, na kolejne trzy lata wybierali swoje władze.

    Przewodniczącym klubu na kolejną kadencję został wybrany Jerzy Król, wiceprzewodniczącym został Janusz Fijałkowski, sekretarzem Mirosława Fijoł, a skarbnikiem Teresa Minkiewicz.

    Serdecznie gratulujemy powołanemu Zarządowi i życzymy przyjemnej pracy na rzecz wszystkich członków Klubu.

    Wójt Gminy Dygowo , Grzegorz Starczyk wraz z kierownikiem GOPS w Dygowie ,Wioletą Dzwolak podziękowali wszystkim seniorom, w szczególności całemu poprzedniemu  zarządowi, za ich pracę. Natomiast nowo wybranemu zarządowi  złożyli   gratulacje i życzyli dużo energii i zapału do pracy na rzecz klubu seniora.