• Bardy mają nową sołtyskę i radę

  W Bardach , w miejscowej świetlicy odbyło się zebranie mieszkańców, którzy wybrali nowego sołtysa oraz radę sołecką. Dotychczasowy sołtys Adam Kuster zrzekł się tej funkcji z dniem 1lipca, czyli pół roku przed upływem czteroletniej kadencji ( oświadczenie w artykule poniżej). Siedemnastu mieszkańców Bard obecnych na sali świetlicy ,jednogłośnie wybrało

 • Ćwiczenia wodno-lodowe w Bardach

  Na stawie w Bardach odbyły się ćwiczenia z zakresu wodno-lodowego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Dygowo. Strażacy szkolili różne techniki podejmowania z wody osoby, pod którą załamał się lód, a także techniki samo-ratowania się strażaka z wody podczas tego typu działań. W trakcie szkolenia wykorzystano podstawowy sprzęt będący

 • Granty sołeckie dla Bardów i Miechęcina oraz dofinansowanie dla Grota Dygowo

  W dniu 28 lipca w Urzędzie Gminy Dygowo podpisane zostały umowy dotacji – granty sołeckie w kwocie 15.000 zł dla sołectwa Bardy i Miechęcino. Wójt gminy Dygowo – Grzegorz Strczyk wraz z sołtyską  Bardów -Anną Andrzejewską  i sołtysem Miechęcina Łukaszem Putonem , podpisali te dokumenty z członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego- Stanisławem Wziątkiem. Obydwa sołectwa zgłosiły  budowę siłowni zewnętrznych.

  Również Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Dygowo , reprezentowany przez prezesa zarządu Władysława Zalewskiego ,podpisał umowę o dofinansowanie budowy placu zabaw w miejscowości Wrzosowo w pobliżu kompleksu sportowego przy szkole podstawowej. Dofinansowanie w kwocie 40.000 zł  będzie pochodzić ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

  Przy podpisaniu umów obecny był wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego – Jacek Kuś.

 • Gród w Bardach – historia osadnictwa w dolinie Parsęty (wideo)

  Historia Bardów- ogromy potencjał do rozwoju gminy Dygowo. Szlaki historyczno-kulturowo-przyrodnicze na całym świecie stanowią magnes dla ruchu turystycznego. Wiedza, którą przyniosły badania archeologiczne w Bardach w latach sześćdziesiątych XX wieku oraz w latach 2014-2015 , daje  ogrom możliwości uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy i powiatu.

 • Kolejny odcinek chodnika w Bardach

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu rozpoczął budowę kolejnego odcinka chodnika w Bardach na wyjeździe w kierunku Włościborza. Do końca czerwca powstanie 150 metrów nowej nawierzchni z kostki betonowej.

 • Nowe siłownie plenerowe w gminie Dygowo

  Na placach zabaw w Bardach i Miechęcinie zainstalowano sprzęt do ćwiczeń fitness na świeżym. Projekt zrealizowano w ramach dotacji  ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022”. Gmina Dygowo otrzymała  po  15.000 zł na realizację projektu pn. „Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej” w miejscowości Bardy oraz Miechęcino.

   

 • Powiatówka przedłużyła chodnik w Bardach

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonał odcinek chodnika na niebezpiecznym zakręcie w Bardach od strony Włościborza. Ponad rok temu zarządca drogi wykonał 90 metrów w chodnika w bliskości tego zakrętu , jednak zabrakło kilkadziesiąt metrów aby piesi mogli przejść bezpiecznie i komfortowo wąski łuk drogi. Odcinek 50 metrów nowego chodnika

 • Przebudowano 830 metrów drogi gminnej Czernin - Bardy

  29 listopada oddany został do użytku odcinek przebudowanej drogi gminnej nr 887504Z Czernin- Bardy. Od cmentarza w Czerninie wykonano jezdnię dwukierunkową z żelbetowych płyt drogowych na długości 830 m i szerokości 3,75 m wraz z mijankami oraz poboczem. Wykonane zostały również zjazdy z kruszywa łamanego, wraz z wymianą istniejących przepustów. Wartość zadania to kwota 1.116.000,00 zł brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony gruntów rolnych w wysokości 53,85% kosztów zadania.

  W roku 2022 Gmina Dygowo wykonała łącznie pięć odcinków dróg gminnych z żelbetowych płyt drogowych o długości 1815 metrów i wartości całkowitej 1 899 728,69 złotych. Średnia wartość stumetrowego odcinka drogi to kwota 91 388,76 złotych.

  Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Bańkowska z wójtem Gminy Dygowo, Grzegorzem Starczykiem podczas trwania inwestycji.

   

 • Roboty ziemne pod światłowody w gminie Dygowo rozpoczęte

  Wykonawca robót telekomunikacyjnych w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) prowadzi prace na odcinku Bardy – Dygowo. Układany jest rurociąg o średnicy 40 milimetrów ,w który później będzie wdmuchiwany światłowód. Kable optotelekomunikacyjne nie mogą być układane bezpośrednio w ziemi.

  Na terenie gminy Dygowo łącznie będzie wybudowanych 66 kilometrów linii światłowodowych. Inwestorem jest  ASTA-NET S.A. z Piły a generalnym wykonawcą TELEKOM OPTIC SP. Z O. O. z Koszalina.

  Gmina Dygowo, Bardy, Dygowo, światłowód

  Gmina Dygowo, Bardy, światłowód

  Gmina Dygowo, Bardy, światłowód

  Gmina Dygowo, Bardy, Światłowód

   

 • Ruszają roboty drogowe na drodze gminnej Czernin -Bardy

  5 października Gmina Dygowo podpisała umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 887504Z Czernin- Bardy Etap I- odcinek 0,00 km - 0,830 km” Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcji drogi o szerokości 3,75 m z płyt drogowych żelbetowych wraz z istniejącymi zjazdami i poboczem gruntowym.  Długość przebudowywanej drogi , począwszy od cmentarza komunalnego w Czerninie wynosi 830 m. Wartość zadania to kwota 1.116.000,00 zł brutto. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Drogowo- Mostowo- Transportowych  Jan Kruszewski z Redlina koło Białogardu. Roboty potrwają do 29 listopada 2022 roku.

  Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony gruntów rolnych w wysokości 53,85% kosztów inwestycji.

   

 • Sobota w Bardach

  Grupa mieszkańców Bard ,korzystając ze słonecznej pogody spotkała się w ogólnodostępnym miejscu wypoczynku przy głównej drodze powiatowej. Postanowili oni podreperować wygląd miejsca przeznaczonego dla turystów oraz mieszkańców. Drewniana konstrukcja obiektu nadszarpnięta zębem czasu rzeczywiście potrzebuje renowacji, ale nie to było najważniejsze dla osób , które chwyciły za pędzle i inne narzędzia. Po wielu miesiącach ograniczeń spowodowanych pandemią ,wszyscy chcą powrotu do nieskrępowanej obostrzeniami aktywności i spotkań towarzyskich. Pierwszy mały krok w tym kierunku sołectwo Bardy zrobiło.

  Wczorajsze spotkanie mieszkańców Bard to swego rodzaju hybryda rekreacyjno-użyteczna, którą  zainicjowała sołtyska Anna Andrzejewska i Marek Majcher.

   

 • Sołtyska z Bardów wybrana na druga kadencję

  W świetlicy w Bardach odbyły się dwa zebrania sołeckie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich. W pierwszym, o godzinie 17:00, mieszkańcy Bardów wybrali  na drugą kadencję Annę Andrzejewską, która zdobyła większą liczbę głosów niż jej kontrkandydat, Andrzej Iwicki. Do rady sołeckiej wybrano Anetę Czapkę, Agatę Kukielewską oraz Annę Kruszewską.

  Zebranie prowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, oraz radnej Lucyny Pokusy. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Zebranie wiejskie w Bardach

  W świetlicy Bardach odbyło się doroczne zebranie wiejskie mieszkańców. Wójt informował mieszkańców o sytuacji finansowej gminy, konieczności podniesienia opłat za odbiór odpadów, a także o zmianie przepisów odnośnie możliwości budowy na terenach będących w oddziaływaniu elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy zgłaszali swoje problemy i uwagi m.in.: zły stan dróg i poboczy, melioracje, konieczność rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowa boiska