• 36.Sesja Rady Gminy Dygowo. Będą wyższe stawki opłat za odpady komunalne

  27 października 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14, odbyły się  obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Dygowo. Podjęto uchwały w sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  3) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

  4) zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

  5) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie,

  6) ustanowienia święta gminnego pn. „Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej”.

 • Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej

  3 maja 2023 roku obchodzimy po raz pierwszy Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej, który ustanowiony został świętem gminnym przez Radę Gminy Dygowo 27 października 2022 roku.

  Upamiętnienie  pierwszych powojennych osadników przybywających na ziemię dygowską od 1945 roku jest wyrazem  pamięci o tych , którzy układali tu życie po dramacie wojny i okupacji,  budowali tu Polskę.  Pierwsi mieszkańcy tej ziemi po gehennie przesiedleń stawiali czoło wszechobecnym trudnościom bytowym, zagrożeniom i niepewności dnia jutrzejszego. Życie w swoistej mozaice ludności z różnych miejsc II Rzeczypospolitej i pozostałych tu Niemców było wyzwaniem, które dziś jest trudno sobie wyobrazić. Trzeba o tym pamiętać. Jesteśmy winni szacunek , pamięć i hołd Pierwszym Osadnikom Ziemi Dygowskiej.

  Z tamtego okresu zachowały się wspomnienia pierwszego proboszcza parafii Dygowo - ks. Świerkowskiego ,publikowane w piśmie urzędowym Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej „Prezbiterium” nr 7-8, 1984.

  (…) W październiku 1945 roku zostałem administratorem parafii w Dygowie, która swym zasięgiem obejmowała prawie połowę ówczesnego powiatu kołobrzeskiego – prawe dorzecze Parsęty. Ludność pochodziła z różnych stron, różniła się obyczajami i kulturą, lecz wszystkich łączyła jedna wiara i patriotyzm, co miało bardzo ważne znaczenie w procesie zespalania parafian. Ze wzruszeniem wspominam tamte czasy, tamtych ludzi – a szczególnie chwile, gdy rezultaty mojej pracy duszpasterskiej niosły z sobą radość chrześcijańską im i mnie, na chwałę Bogu i Ojczyźnie.

  Życie normalizowało się, warunki bytowe stawały się stopniowo znośne. Małe Dygowo miało wtedy dwie restauracje, zaś środkiem płatniczym najczęściej był alkohol, wyciekający znanymi tylko jemu strużkami z wielu gorzelni, których nie brakowało w powiecie. Takie to były czasy.

  (…)W 1946 roku Dzień Zesłania Ducha Świętego przypadł 9 czerwca. Przypominam sobie, że tego dnia na stację w Dygowie wjechały trzy wagony towarowe wypełnione repatriantami z Syberii. Nawet jak na czasy wojenne byli to ludzie niezmiernie biedni. Miejscowa ludność, pochodząca przecież z różnych stron, a już częściowo zintegrowana, przyjęła przybyszów z chrześcijańską i iście polską serdecznością. Zbiorowy obiad, na który przynoszono co kto mógł, był wzruszający i jednocześnie stał się pierwszym dniem, od którego odbywało się przez jakiś czas dożywianie tych biedaków – tyle, że w dniach następnych już przy wydatnej pomocy gorzowskiego „Caritasu” oraz powiatowych władz administracyjnych.

  Swoistą wymowę posiada fakt, że niektórzy z wcześniej tu osiadłych gospodarzy, wnosili skargi do Gminy w Dygowie, iż Sybiracy nie chcą u nich pracować, ponieważ żywieni są przez parafialny „Caritas”. Organizacja ta im się też nie podobała! Ci oburzeni gospodarze zatrudniali dotąd u siebie miejscowych Niemców jedynie za utrzymanie, a że ta siła najemna stopniowo zmniejszała się na skutek ich wyjazdów na stałe, zaczęto odczuwać brak rąk do pracy. Natomiast Sybiracy nie mieli zamiaru być tak opłacaną i naiwną siłą roboczą tylko dlatego, że u niektórych osadników ukształtował się w krótkim czasie dziwny stereotyp społeczny.(…)

   Ks. Henryk Świerkowski pracował w Dygowie do 1949 roku.

   

   

 • Na skwerze w Dygowie ustawiono tablicę informacyjną o historii miejsca pamięci

  Z okazji Dnia Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo złożyło biało-czerwone wiązanki kwiatów oraz zapaliło znicze w miejscach pamięci w Dygowie i Wrzosowie. W Dygowie, na skwerze przy ulicy Kołobrzeskiej, gdzie znajduje się kamień upamiętniający Osadników II Wojny Światowej, stowarzyszenie ustawiło tablicę informacyjną z historią powstania i odsłonięcia tablicy. Obiekt ten został opracowany i ufundowany w całości przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo.

  Informacje i zdjęcia umieszczone na tablicy są przypomnieniem dla części mieszkańców Dygowa wydarzeń z 2002 roku. Jednakże dla większości społeczności, zwłaszcza młodego pokolenia, jest to nowe spojrzenie na historię lokalną. Można powiedzieć, że miejsce pamięci przy ulicy Kołobrzeskiej zyskało teraz kontekst historyczny.

 • Pierwszym Osadnikom utwór „Na czasu fali”

  Z okazji pierwszych obchodów Dnia Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej powstał utwór muzyczny poświęcony osadnikom. Muzykę do wiersza „Na czasu fali” autorstwa Danuty Kozak napisał Robert Jaruzel.  Utwór zaśpiewali Izabela Sokołowska-Kot i Robert Jaruzel.

  Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo serdecznie dziękuje autorom i wykonawcom za uświetnienie pierwszych obchodów Dnia Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej. Dziękujemy za poświęcony czas i powstałe dzieło.

 • Uroczystości Trzeciomajowe w Gminie Dygowo

  Gmina Dygowo swietowała233. Rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja oraz Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej. Uroczystości rozpoczęły się we Wrzosowie, gdzie na terenie przykościelnym przy tablicy pamiątkowej poświęconej Pierwszym Osadnikom złożono wiązanki kwiatów. Następnie w kościele parafialnym w Dygowie odprawiona została Msza święta , którą koncelebrowali , ks. dziekan Piotr Niedźwiadek i proboszcz parafii Wrzosowo ks. Grzegorz Jagodziński. Po mszy poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP , szkół oraz mieszkańcy przeszli na Plac Wolności gdzie wciągnięto na maszt flagę państwową i zaśpiewano hymn. Następnie delegacje samorządu gminnego ,parafii, stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo, stowarzyszenia Senior , zarządu gminnego OSP i szkoły we Wrzosowie złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej.  Delegacje złożyły również kwiaty przy tablicy pamiątkowej na skwerze przy ulicy Kołobrzeskiej poświęconej Osadnikom II Wojny Światowej. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości strażacy z OSP Wrzosowo serwowali na Placu Wolności grochówkę z kuchni polowej.

 • Ustanowiono święto gminne -Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej

  Rada Gminy Dygowo poparła wniosek Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo o ustanowienie święta gminnego pn. „Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej”, które obchodzone będzie corocznie 3 maja.  27 października 2022 r. na posiedzeniu rady, jednogłośnie przyjęto uchwałę wprowadzającą do kalendarza gminnego to święto.  

  Upamiętnienie  pierwszych powojennych Osadników przybywających na Ziemię Dygowską od 1945 roku jest wyrazem  pamięci o tych , którzy układali tu życie po dramacie wojny i okupacji,  budowali polską wiarę, kulturę i życie społeczne.  Pierwsi polscy mieszkańcy tej ziemi po gehennie wojennej stawiali na nowej ziemi czoło wszechobecnym trudnościom bytowym, zagrożeniom i niepewności dnia jutrzejszego. Zdaniem stowarzyszenia jesteśmy winni szacunek , pamięć i hołd Pierwszym Osadnikom Ziemi Dygowskiej.

  Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej będzie świętem Gminy Dygowo obchodzonym 3 maja każdego roku w Święto Narodowe Trzeciego Maja..

  Warto dodać, że 3 maja nie jest datą przypadkową. Tego dnia  w 2002 roku pierwsi osadnicy zrzeszeni  w kole Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Dygowie zorganizowali uroczystości upamiętniające pierwszych mieszkańców Ziemi Dygowskiej. Na skwerze przy ulicy Kołobrzeskiej w Dygowie odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową o treści: PAMIĘCI OSADNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ MIESZKAŃCY GMINY DYGOWO, 3 MAJA 2002. 

  Ponadto rejestrację pierwszych osadników na Ziemi Dygowskiej w Księgach Kontroli Ruchu Ludności, dostępnych w Archiwum Państwowym w Koszalinie,  odnotowano na przełomie kwietnia i maja 1945 roku. Tak więc 3 maja doskonale wpisuje się w ten okres.

  dzien-pierwszych-osadnikow-ziemi-dygowskiej-

 • Życzenia Wójta Gminy Dygowo

  Z okazji Dnia Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej, wójt Gminy Dygowo , Grzegorz Starczyk złożył życzenia pierwszym osadnikom, którzy przybyli na ziemię dygowską po 1945 roku oraz tym ,którzy urodzili się na niej w pierwszych latach powojennych.