• 10-lecie zespołu ludowego „Dąbrówka” z Dębogardu

  W Gminnym Ośrodku Kultury w Dygowie Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dąbrówka” świętował 10 –lecie działalności artystycznej.  Od ponad dekady zespół występuje podczas różnych wydarzeń na terenie  gminy Dygowo  ,powiatu kołobrzeskiego  i województwa zachodniopomorskiego. „Dąbrówka” jest laureatem wielu konkursów i przeglądów  scenicznych zespołów ludowych. Zespół aktualnie stanowi 12 osób. Kierownikiem muzycznym jest Ludwik Pasternak, a kierownikiem organizacyjnym zespołu ,Ewa Madej.

  Podziękowania za wkład w rozwój kultury lokalnej oraz życzenia złożył zespołowi Grzegorz Starczyk -wójt Gminy Dygowo oraz Jerzy Leszczyński -przewodniczący Rady Gminy Dygowo. Życzenia składali również zaproszeni goście: Anna Bańkowska –członkini zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,  Jacek Kuś -wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego, Artur Wasiewski - wiceprzewodniczący rady Powiatu Kołobrzeg oraz Robert Jaruzel - radny Powiatu Kołobrzeg, Katarzyna Iwanejko- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury ,przedstawiciele zespołów „Biadule” z Rymania , Grupy Regionalnej „Michalczowa” , Dygowianie , oraz sympatycy „Dąbrówki”.

  Po ciepłych słowach i życzeniach kierowanych  do zespołu „Dąbrówka”, jubilaci wystąpili z repertuarem muzycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję.

  Zobacz również:

  5 lat działalności Zespołu Śpiewaczego Dąbrówka

  "Koperek" hitem w na festiwalu Kamieniu Pomorskim

 • Dąbrówka Matkom

  Z okazji Dnia Matki zespół Dąbrówka z Dębogardu ,wystąpił w kościele parafialnym w Dygowie ze specjalnym repertuarem na tę okoliczność.

 • Dożynki gminne 11 września! Dąbrówki wiją wieniec dożynkowy

  W Dębogardzie członkinie zespołu ludowego Dąbrówka rozpoczęły na dobre prace przy tworzeniu wieńca dożynkowego na tegoroczne Święto Plonów w Gminie Dygowo. Przygotowywany już od maja susz kwiatów i zbóż pleciony jest w małe bukieciki , które niebawem znajdą swoje miejsce  na stelażu okazałego wieńca dożynkowego. Panie z zespołu śpiewaczego reprezentują godnie sołectwo Dębogard nie tylko śpiewem , ale i rękodziełem.


  wieniec-dozynkowy-

  Debogard

  Debogard

 • Jest Dąbrówka , będą Dąbrówki z Dębogardu

  Kolejne Koło Gospodyń Wiejskich w gminie Dygowo rozpoczęło procedurę niezbędną do zarejestrowania tej organizacji. W Dębogardzie , w świetlicy wiejskiej spotkała się grupa 19 osób , która w większej części jest członkami zespołu ludowego Dąbrówka , aby wykonać pierwsze kroki do zawiązania Koła Gospodyń Wiejskich. Wybrano nawę -Dąbrówki, bliźniaczą z nazwą zespołu śpiewaczego Dąbrówka. Zawiązany został Komitet założycielski, który będzie działał do czasu wyboru zarządu, ale to nastąpi po rejestracji w Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siemyślu. Warto dodać ,że w kole zrzeszeni są również panowie. Na zebraniu założycielskim obecny był wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

   

 • Kolejne fotografie wzbogacą archiwum społeczne gminy Dygowo

  Mieszkańcy Dębogardu  przekazali Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość obszerną kolekcję fotografii ślubnej oraz przedstawiającej codzienne życie miejscowości od lat pięćdziesiątych XX wieku. Wśród pamiątek rodzinnych znalazł się również akt nadania ziemi powojennym osadnikom.  

  Stowarzyszenie serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom z Dębogardu oraz Osobom, które pomogły w rozpowszechnieniu informacji o działalności stowarzyszenia w zakresie tworzenia archiwum społecznego.

  Przekazane zbiory zostaną opracowane i wprowadzone w zasób Otwartego Archiwum Społecznego oraz posłużą realizacji planowanych projektów dokumentujących historię gminną, poszerzajacą wiedzę o ludziach, wydarzeniach i miejscach, którym grozi zapomnienie.

   

 • Mieszkańcy Dębogardu pomogli poszkodowanej rodzinie

  Solidarność sąsiedzka zaowocowała realną pomocą rodzinie z Dębogardu ,która straciła w pożarze budynku gospodarczego całe wyposażenie. Spłonęły doszczętnie narzędzia ogrodnicze , gospodarskie oraz co najważniejsze ciągnik rolniczy.

  Panie: Ewa Madej –sołtyska Dębogardu oraz Emilia Haber zainicjowały zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy sąsiadom. Mieszkańcy miejscowości bardzo chętnie odpowiedzieli na apel i wszyscy,  na miarę swoich możliwości ,złożyli datek. Zebrana kwota wystarczyła na zakup najpotrzebniejszych w gospodarstwie sprzętów i narzędzi.

  W dniu dzisiejszym Panie Ewa i Emilia w towarzystwie wójta Grzegorza Starczyka , który również wsparł akcję sołecką ,wręczyli poszkodowanej rodzinie dary. Była to chwila wzruszeń. Obdarowani dziękowali wszystkim darczyńcom za okazane serce. Pani sołtys zaś podkreśliła ,że społeczność Dębogardu wykazała się dużą wrażliwością i chęcią niesienia pomocy.

  Dębogard_gmina_Dygowo

  Dębogard_gmina_Dygowo

  Dębogard_gmina_Dygowo

  Dębogard_gmina_Dygowo

  Dębogard_zgliszcza_gmina_Dygowo

   

 • Mieszkańcy Dębogardu wybrali sołtyskę

  18 czerwca w świetlicy wiejskiej w Dębogardzie 17 mieszkańców miejscowości wybrało sołtysa i radę sołecką. Jedyną kandydatką na sołtysa była obecnie pełniąca tę funkcję Żaneta Masłowska, która jest również radną Gminy Dygowo. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali Żanetę Masłowską na drugą kadencję. Spośród 6 kandydatur do rady sołeckiej zostali wybrani: Adam Michalak, Aneta Sobieszek i Ewa Zygowska.

  Zebranie poprowadził wójt gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Dygowo, Jerzego Leszczyńskiego, radnej i jednocześnie sołtyski Żanety Masłowskiej oraz przewodniczącego Rady Powiatu Kołobrzeg, Artura Wasiewskiego. Funkcję sekretarza zebrania pełniła Małgorzata Lejkowska.

 • Nowa sołtys Dębogardu. Podziękowania dla ustępującej sołtys

  W świetlicy wiejskiej w Dębogardzie odbyły się przedterminowe wybory sołtysa. Dotychczasowa sołtys pani Ewa Madej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Na zebraniu obecnych było 26 mieszkańców. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę na sołtysa – panią Żanetę Masłowską. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w wyniku którego 24 głosami (2 nieważne) wybrano  nową sołtys Dębogardu.

  Ustępująca sołtys pani Ewa Madej jako pierwsza pogratulowała nowej sołtys. Podziękowała również mieszkańcom za dwudziestoletnią współpracę na rzecz społeczności Dębogardu.

  Mieszkańcy także docenili pracę sołecką pani Ewy. Były słowa podziękowań , życzenia , wręczono kwiaty i pamiątkowy grawerton oraz tort.

  Na zebraniu obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, który przeprowadził wybory oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński.

 • Zebranie wiejskie w Dębogardzie. Piąta kadencja sołtyski z Dębogardu

  W Dębogardzie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców. W związku z kończącą się kadencją sołtysa przeprowadzono wybory na kolejną czteroletnią kadencję. Licznie zebrani mieszkańcy sołectwa zaproponowali dwie kandydatury: pełniącą funkcję sołtysa Ewę Madej i Elżbietę Miernicką.  Sześcioma głosami ponownie została wybrana dotychczasowa sołtys, z którą będzie współpracowała rada sołecka w składzie: Alina Puzyna, Halina Stępień i Maciej Pukaluk.

 • Zespół ludowy Sądecczyzny z wizytą w Dębogardzie

  Członkowie zespołów ludowych „Dąbrówka” i Grupy Regionalnej „Michalczowa” spotkali się w świetlicy wiejskiej w Dębogardzie. Z inicjatywą nawiązania kontaktu wyszła Grupa Michalczowska Pieśni i Tańca , która zrzesza ponad 70 osób kultywujących zwyczaje muzykowania , śpiewu i tańca regionu Sądecczyzny.

  Michalczowa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna.