• Czernin. Wszyscy ósmoklasiści mierzyli się z językiem angielskim

  Egzamin ósmoklasisty  dobiegł końca. W dniu dzisiejszym uczniowie  mierzyli się z językiem obcym. W Szkole Podstawowej w Czerninie 23 uczniów  mierzyło  się z językiem angielskim. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał 90 minut.

 • Drugi dzień egzaminów ósmych klas. Wrzosowo

  Do egzaminu z matematyki w Szkole Podstawowej we Wrzosowie  przystąpiło 15 uczniów. Egzamin odbył się w reżimie sanitarnym. Uczniowie po zajęciu miejsc na sali egzaminacyjnej mogli zdjąć maseczki . Ławki ustawione były tak , aby między uczniami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.

 • Dygowo. Egzamin ósmoklasistów z języka polskiego

  Rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. W Szkole Podstawowej w Dygowie do egzaminu z języka polskiego przystąpiło łącznie 34 uczniów z dwóch klas. Uczniowie zasiedli do arkuszy o godzinie 9.00 i  na rozwiązanie zadań mieli 120 minut.

 • Egzamin ósmoklasisty 2023- Czernin

  25 maja ósmoklasiści zdawali egzamin z języka obcego. W szkole podstawowej w Czerninie  16 ósmoklasistów pisało test z języka angielskiego.

 • Egzamin ósmoklasisty 2023- Dygowo

  23 maja był pierwszym dniem egzaminów ósmoklasistów. Zdający zmierzyli się z językiem polskim. Zmagania z arkuszem CKE rozpoczęły się godzinie 9.00.

  W szkole podstawowej w Dygowie do egzaminów przystąpiło 12 ósmoklasistów. Po raz pierwszy egzaminy z języka polskiego miały miejsce w specjalnie przygotowanej klasie , a nie w sali sportowej.

 • Egzamin ósmoklasisty 2023- Wrzosowo

  24 maja ósmoklasiści zdawali egzamin z matematyki. W szkole podstawowej we Wrzosowie do egzaminu przystąpiło 16 ósmoklasistów.

 • Egzamin ósmoklasisty w SP w Dygowie

  W Szkole Podstawowej w Dygowie do egzaminu z matematyki przystąpiło 25 uczniów. Wszyscy ósmoklasiści zostali rozlokowani w sali sportowej , której wielkość zapewniła zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych w związku z zagrożeniem koronawirusem.

  Wychowawcą klasy przystępującej do egzaminu jest pan Robert Jaruzel.  Każdego wychowanka przed wejściem na egzamin witał „żółwikiem” i życzył powodzenia.

 • Egzaminy ósmoklasisty w trzech szkołach gminy Dygowo

  14 maja w szkołach podstawowych w całej Polsce rozpoczęły się trzydniowe egzaminy ósmoklasisty. W  trzech szkołach gminy Dygowo do sprawdzenia wiedzy przystąpiło 35 uczniów , 11-tu w Czerninie, 12-tu w Dygowie i Wrzosowie. Egzamin rozpoczął się od testu z języka polskiego, który trwał 120 minut. Dziś egzamin z matematyki trwający 100 minut, a jutro test z języka obcego nowożytnego, trwający 90 minut.

 • Pierwszy dzień egzaminów ósmych klas. Dygowo

  Do egzaminu z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Dygowie przystąpiło 13 uczniów. Dwadzieścia minut przed rozpoczęciem egzaminu wszyscy zasiedli przy stolikach na szkolnej sali sportowej.  Zdający zostali poinformowani wytycznych bezpieczeństwa CKE, MEiN i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r..

  Ponadto wcześniej zostały przeszukane pomieszczenia szkolne pod kątem zagrożeń alarmem bombowym. Okna , drzwi  zostały oplombowane. Takie działanie w przypadku maili o zagrożeniu bombowym  eliminuje konieczność ewakuacji.

 • Szkoła w Czerninie. Konsultacje uczniów ósmych klas z nauczycielami (wywiad)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerninie, pani Jadwiga Puton przedstawiła jak obecnie funkcjonuje placówka i jak będzie zorganizowany w czerwcu egzamin ósmych.

 • Szkoła w Czerninie. Pierwszy dzień egzaminów ósmoklasistów

  W ósmym dniu strajku nauczycieli ruszyły po raz pierwszy po reformie szkolnej egzaminy ósmoklasistów. Trzy dni egzaminów to sprawdzian wiedzy uczniów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wynik ma dać im przepustkę do wymarzonej szkoły. W szkole podstawowej w Czerninie do egzaminów bezproblemowo  przystąpiło piętnastu ósmoklasistów.  Tuż przed testami z języka polskiego  młodzież ósmych klas odwiedził wójt Grzegorz Starczyk, który życzył im powodzenia. Przy okazji wizyty w szkole wójt rozmawiał chwilę z protestującymi nauczycielami. 

 • Szkoła w Dygowie. Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów

  W dziewiątym dniu strajku nauczycieli do rozpoczął się egzamin ósmoklasistów z matematyki. W szkole podstawowej w Dygowie do egzaminu przystąpiło 23 uczniów.

 • Szkoła we Wrzosowie. Trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty

  Ostatni - trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty 2019 przypada na dziesiąty dzień strajku nauczycieli. W szkole podstawowej we Wrzosowie 18 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka obcego. Dziesięciu ósmoklasistów mierzyło się językiem angielskim a ośmiu z językiem niemieckim. Egzaminy przebiegły bez problemów.

 • Trzeci dzień egzaminów ósmych klas. Czernin

  W Szkole Podstawowej w Czerninie dziewiętnastu ósmoklasistów przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego. Ze względu na wymogi sanitarne do dyspozycji uczniów wyznaczone zostały trzy sale egzaminacyjne.

 • W Dygowie rozdano ósmoklasistom zaświadczenia z wynikami

  Absolwenci 2020  Szkoły Podstawowej w Dygowie otrzymali w dniu dzisiejszym  zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty ,ze względu na sytuację epidemiczną zostały przekazane absolwentom w sposób bezpieczny. Dyrektor szkoły , pani Magdalena Skonieczka wręczyła absolwentom , którzy osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminach ,pamiątkowe statuetki.

  Najwyższe wyniki  Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali:

  1.     Weronika Folcik  j. polski

  2.     Mateusz Dębski   matematyka, j. angielski

  3.     Kornel Bugajczyk   j. angielski

  4.     Maja Szuberska   j. angielski

 • Wrzosowo. Egzamin ósmoklasisty z matematyki

  Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. We Wrzosowie do arkuszy z matematyki zasiadło łącznie 25 uczniów. Egzamin trwał 100 minut.

 • Wyniki egzaminów 8 klas. Jak wypadła Gmina Dygowo?

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieściła na stronie  wyniki egzaminów ósmoklasisty 2023. Poniżej, na podstawie dostępnych arkuszy OKE  opracowane zostały tabele z wynikami szkół powiatu kołobrzeskiego.

   

 • Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2022 – Czernin, Dygowo, Wrzosowo i powiat kołobrzeski

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu opublikowała wyniki egzaminów ósmoklasistów gmin i powiatów. Poniżej, na podstawiedostępnych arkuszy OKE  opracowane zostały tabele z wynikami egzaminów szkół gminy Dygowo i powiatu kołobrzeskiego.

 • Wyniki egzaminu ósmych klas w gminach powiatu kołobrzeskiego

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów ósmoklasistów, które odbyły się od 25 do 27 maja 2021 roku.