• Byczy problem mieszkańców Czernina i Gminy Dygowo

  W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Czerninie odbyło się spotkanie mieszkańców miejscowości z wójtem, przewodniczącym rady oraz pełnomocnikiem inwestora, który planuje uruchomienie fermy bydła opasowego. Inwestycja ma polegać na adaptacji istniejących obiektów inwentarskich przy wjeździe do Czernina od drogi wojewódzkiej do chowu 1200 sztuk byków. W tym miejscu przed laty funkcjonowała już hodowla krów. Inwestorem jest cudzoziemiec z polskim obywatelstwem. Przedstawiciel inwestora zademonstrował prezentację planowanej hodowli i opowiadał na pytania zebranych.

  Aktualnie przeprowadzana jest procedura badająca wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi. Decyzję wyda Wójt Gminy Dygowo po otrzymaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinii i uzgodnień. Mieszkańcy Czernina jednogłośnie zadeklarowali brak poparcia dla inwestycji. Powołali się na dokument Strategia Gminy Dygowo mówiący miedzy innymi o rozwijaniu funkcji podmiejskiego obszaru osadniczego o wysokim prestiżu oraz wcześniejsze wieloletnie udręki związane z odorem funkcjonującej hodowli. Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel Stowarzyszenia "Ekologiczny Kołobrzeg", który podzielił się doświadczeniami w  wspieraniu mieszkańców powiatu w "starciu" z uciążliwymi dla środowiska inwestycjami.

  Autor zdjęć Marek Kawęcki
   

 • Ferma drobiu w Skoczowie? Mieszkańcy są na NIE!

  W dniu wczorajszym, nowo wybudowana i oddana do użytku świetlica w Skoczowie po raz pierwszy była miejscem zebrania. Spotkali się mieszkańcy miejscowości ,przedstawiciel spółki rolnej gospodarującej w Skoczowie oraz doradcy i dostawcy nowoczesnych technologii produkcji drobiarskiej. Temat zebrania ,o które zabiegali mieszkańcy to planowana przez spółkę adaptacja istniejących obiektów inwentarskich na kurniki i związane z tym uciążliwości. Inwestor zakłada chów łącznie 60 tysięcy brojlerów.

  Obecny na zebraniu wójt Grzegorz Starczyk przedstawił ścieżkę postepowania administracyjnego dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia. Poinformował, że aktualnie to postepowanie jest zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport będzie opiniowany przez SANEPID , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i Marszałka Województwa.

  Zaproszeni przez inwestora przedstawiciele branży drobiarskiej odpowiadali na pytania mieszkańców. Głównie dotyczyły one woni towarzyszącej produkcji, przewożenia i składowani obornika, hałasu z paszowników i zwiększonego ruchu ciężkich samochodów zaopatrzenia fermy i odbierających brojlery.

  Ponad godzinne spotkanie nie rozwiało jednoznacznie wątpliwości mieszkańców  w kwestii braku uciążliwości o której zapewniały osoby z branży drobiarskiej. Przeważały głosy niezadowolenia z lokalizacji fermy.

 • Plan budowy fermy byków w Czerninie przechodzi do historii

  Procedury administracyjne związane planowaną budową fermy bydła mięsnego w Czerninie są na końcowym etapie. Rozmowy wójta Gminy Dygowo z inwestorem dotyczące zmiany przeznaczenia terenu na którym planowane było przedsięwzięcie przełożyły się konkretne uzgodnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  Minęło osiemnaście miesięcy od chwili kiedy mieszkańcy Czernina usłyszeli po raz pierwszy na spotkaniu z władzami gminy i inwestorem o planowanej budowie fermy byków. Ten pomysł nie spodobał się mieszkańcom , którzy pamiętali jeszcze uciążliwość funkcjonującej fermy w czasach PRL-u. Przeciwko budowie fermy byli również przedstawiciele gminy , powiatu i miasta Kołobrzeg. Jednoznaczne stanowisko i stanowcze „nie dla fermy” determinowało władze gminy Dygowo do działania by przekonać inwestora do zmiany planów inwestycyjnych. Można powiedzieć udało się. Niechciana ze względu na swą uciążliwość inwestycja przechodzi do historii. Więcej szczegółów w materiale wideo.

  Więcej artykułów:

  Byczy problem mieszkańców Czernina i Gminy Dygowo

  Solidarne NIE dla farmy byków w Czerninie