Od13 maja 2024r. rozpoczną się prace związane ze zmianą rodzaju gazu ziemnego. W związku z przeprowadzanymi pracami nastąpią przerwy w dostarczaniu paliwa gazowego oraz rozpocznie się proces adaptacji wszystkich urządzeń gazowych do spalania nowego rodzaju gazu.

Przerwy w dostawie paliwa gazowego będą możliwie najkrótsze. Standardowo przerwy w dostawie gazu nie przekraczają 1-2 dni, w wyjątkowych przypadkach prace potrwają maksymalnie tydzień.

Podstawowe informacje dotyczące procesu adaptacji urządzeń gazowych użytkowanych przez Klientów do nowego rodzaju gazu:

  • adaptacja przeprowadzana będzie zgodnie z Harmonogramem prowadzenia prac adaptacyjnych urządzeń gazowych zamieszczonym na stronie genoperator.pl/harmonogram-prac-adaptacyjnych/
  • celem adaptacji jest dostosowanie urządzeń gazowych do nowego rodzaju gazu, aby mogły być bezpiecznie i niezawodnie użytkowane,
  • adaptacja urządzeń zostanie przeprowadzona bezpłatnie dla gospodarstw domowych i klientów chronionych przez upoważnionych przedstawicieli G.EN. Operator, a wykonujący ją monterzy będą legitymować się identyfikatorem, który będzie można zweryfikować przy pomocy dokumentu tożsamości,
  • czynności związane z adaptacją mogą potrwać u Klienta w zależności od typu i ilości urządzeń gazowych od 20 do 60 minut

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie: genoperator.pl/zmiana-gazu-karlino