Image

 

 

 

 

 

 • Kilometry ścieżek rowerowych w gminie Dygowo i Ustronie Morskie

  28 kwietnia 2023 roku podpisano w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie umowę na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo  i Ustronie Morskie. Długość odcinka na terenie gm. Dygowo 3,1 km, na terenie gminy Ustronie Morskie 1,9 km. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  z programu  RPO 2014-2020. Liderem projektu jest gmina Ustronie Morskie , a partnerem gmina Dygowo. Wykonawcą inwestycji jest firma DOMAR Kazimierz Domaracki . Ścieżka będzie wykonana nawierzchnią z betonu asfaltowego. Szerokość ścieżki od 2 m do 3m. Termin wykonania do 30 września 2023. Więcej informacji przedstawił wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

 • Konkurs „Moja czysta okolica”. Oceniono 134 prace , wręczono nagrody i wyróżnienia

  Konkurs pn. „Moja czysta okolica” zorganizowany dla uczniów klas I - VIII ze szkół podstawowych gmin:  Dygowo, Siemyśl i Ustronie Morskie został rozstrzygnięty. Jury oceniło aż 134 prace uczniów. Ze szkół gminy Dygowo wpłyneło 77 prac spośród których nagrodzono i wyróżniono 38. Oceniano samodzielność wykonania prac, zgodność pracy z tematem konkursu, walory artystyczne i kreatywność. 

  W dniu dzisiejszym na świetlicy w Dygowie wójtowie: Grzegorz Starczyk,  Bernadeta Borkowska  i Marek Dołkowski wręczyli uczniom nagrody i wyróżnienia.

  Konkurs zorganizowano w ramach kampanii edukacyjnej Gminy Dygowo pn. „ Gospodarka o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu” ,dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Ścieżka rowerowa Dygowo-Ustronie Morskie otwarta!

  Na tę chwilę czekało wielu mieszkańców gminy Dygowo i gminy Ustronie Morskie. Ukończona została i oddana do użytkowania pięciokilometrowa ścieżka rowerowa , która połączyła Dygowo z Ustroniem Morskim.  Wydarzenie jest szczególne ważne dla Gminy Dygowo, gdyż jest pierwsza ścieżka na jej terenie. Dojazd do pracy czy wyjazdy rekreacyjne będą od dziś przyjemne i bezpieczne. Ścieżka poszerzy również ofertę dla turystów odwiedzających powiat kołobrzeski.

  22 listopada 2023 roku grupa mieszkańców gminy Dygowo z wójtem Grzegorzem Starczykiem oraz mieszkańcy gminy Ustronie Morskie z wójt Bernadetą Borkowską przecięli wstęgę, otwierając oficjalnie ścieżkę rowerową. W wydarzeniu brała udział Anna Bańkowska -Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urszula Miller-Grzybowska- Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej z Urzędu Miasta Koszalin.

  Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  z programu  RPO 2014-2020.

  Więcej informacji w materiale wideo.

 • Trwa budowa ścieżki rowerowej w gminie Dygowo

  Inwestycja polegająca na budowie ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo  i Ustronie Morskie jest już realizowana  na odcinkach Kukinia –Stojkowo i Stojkowo-Dygowo.  Długość odcinka na terenie gminy  Dygowo wynosi 3,1 kilometra. Termin umowny inwestycji to 30 września 2023.