Image

 

 

Konkurs pn. „Moja czysta okolica” zorganizowany dla uczniów klas I - VIII ze szkół podstawowych gmin:  Dygowo, Siemyśl i Ustronie Morskie został rozstrzygnięty. Jury oceniło aż 134 prace uczniów. Ze szkół gminy Dygowo wpłyneło 77 prac spośród których nagrodzono i wyróżniono 38. Oceniano samodzielność wykonania prac, zgodność pracy z tematem konkursu, walory artystyczne i kreatywność. 

W dniu dzisiejszym na świetlicy w Dygowie wójtowie: Grzegorz Starczyk,  Bernadeta Borkowska  i Marek Dołkowski wręczyli uczniom nagrody i wyróżnienia.

Konkurs zorganizowano w ramach kampanii edukacyjnej Gminy Dygowo pn. „ Gospodarka o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu” ,dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Budynek Użyteczności Publicznej w Dygowie

Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie rozpoczęła działalność 01.01.2023 r.

Dyrektor GOKiB w Dygowie -Katarzyna Iwanejko

27.02.2023 r. otwarte zostały 3 oddziały przedszkolne

04.03.2023 r. uroczyste otwarcie GOKiB w Dygowie

20.03.2023 r. otwarta została restauracja

30.05.2023 r. otwarta została siłownia

STRONA GOKiB w Dygowie