-  spotkanie z przewodnikiem – „Toruńskie ABC” – czyli zwiedzanie  najważniejszych zabytków toruńskiej starówki.
 -  seans w Planetarium
 -  czas wolny
  - przyjazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja
II dzień                                   
- Śniadanie
- Spotkanie z przewodnikiem – dalsze zwiedzanie Torunia                             
- Wizyta i zajęcia w Muzeum Piernika
- Wyjazd w drogę powrotną/ powrót do Dygowa ok. godz. 21.00
Koszt wycieczki: 325,00 zł / os.
Dla aktywnych członków Klubu Seniora „Sercem Młodzi” – koszt zgodnie z ustaleniami. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowe Edytą Cholka, osobiście lub telefonicznie 94 35 584 558. Zainteresowanych wyjazdem prosimy o dokonywanie zapisów pod numerem telefonu 600889577 u Pani Teresy Minkiewicz do dn.20.04.2016r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.