W  dniu 19 maja we czwartek o godinie. 17.00 w świetlicy w Dygowie odbędzie  się uroczyste spotkanie, zorganizowane przez wychowawcę i uczniów klasy I Zespołu Szkół w Dygowie z okazji Dnia Matki. W  programie:
-występy artystyczne klasy I B,
- występ kabaretu „RIPLEJ”,
- recytacje,
- poczęstunek.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU.
W razie pytań prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie w godz. 7.00-15.00 lub pod nr telefonu 94 358 45 58.