klubu seniora. Przewodniczący klubu Jerzy Król wraz ze skarbnik Teresą Minkiewicz przedstawili  sprawozdanie z działalności klubu za rok 2018 r.  Członkowie do klubu seniora „Sercem Młodzi” większością głosów wybrali d na kolejną kadencję dotychczasowy zarząd w składzie: przewodniczący klubu Jerzy Król, zastępca  przewodniczącego Grażyna Dziuba, sekretarz  Mirosława Fijoł oraz skarbnik Teresa Minkiewicz.