W świetlicy wiejskiej w Dygowie, członkowie Klubu Seniora „Sercem Młodzi” uczestniczyli w warsztatach wielkanocnych. Seniorzy wykonywali pisanki, które malowali na gorąco kredkami świecowymi . Każda pisanka była inna, przyozdobiona według własnej inwencji twórczej.

Tego samego dnia swoje przedstawienie miał również kabarecik „Herbatka u babci i dziadka” pod przewodnictwem pani Danuty Kozak. Pani Danusia na spotkanie przyszła z nową piosenką o seniorach z klubu „Sercem Młodzi”.