Klub Seniora „Sercem Młodzi” ,działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie  w poniedziałki organizuje swoje spotkania. W dniu 30 stycznia 2023 r. członkowie klubu przedstawiali twórczość” Jesiennego Kabareciku”.  Pani Danusia, Ala, i Zosia oraz Pan Mietek ,bawili zebranych i zachęcali do wspólnego śpiewania. Przerywnikiem występów była prezentacja z ubiegłorocznych spotkań klubu.