10 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie odbyło się spotkanie opiekunów osób wymagających wsparcia i opieki z terenu Gminy Dygowo z przedstawicielkami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – dyrektor Lilianą Korzeniewską oraz doradcą  ds. osób niepełnosprawnych ,Anną Dalak – Darabasz. Obecny był również wójt Grzegorz Starczyk i kierownik GOPS w Dygowie Wioleta Dzwolak.

 W trakcie spotkania poruszano tematy dotyczące pozyskiwania środków finansowych na  zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu poprawiającego codzienne funkcjonowanie np. wózek inwalidzki, specjalistyczne łóżko. Ponadto poruszano tematy związane z problemami życia codziennego osób niepełnosprawnych i ich rodzin, szukano rozwiązań.