7 lipca 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Dygowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt socjalny „Podarować Radość” organizowany  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie. Podczas spotkania uczestnicy projektu odebrali z rąk  Wójta Gminy Dygowo Grzegorza Starczyka upominki oraz dyplomy za czynny udział.

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, będących mieszkańcami Gminy Dygowo. Niniejszy projekt zapewniał uczestnikom udział w zajęciach wspierających z zakresu ruchu, z zakresu sensoryki ,a także terapii mowy i hipoterapii. Dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań osób biorących udział w projekcie spowodowało, że założone cele projektu zostały osiągnięte. 

W trzeciej już edycji projektu wzięło udział 9 osób. Realizacja projektu nastąpiła w okresie od kwietnia do czerwca br..