W dniu 6 czerwca 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dygowie odbyło się szkolenie na temat „Nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, procedury Niebieskiej Karty”, prowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.  

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Dygowo oraz przedstawiciele podmiotów  i jednostek działających na rzecz społeczności z  terenu gminy Dygowo tj. dyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciele stowarzyszenia, delegaci Rady parafialnej, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spotkanie miało na celu uświadomienie i wzmocnienie celowości podejmowania działań wobec rodziny poprzez wdrożenia działania zintegrowanego i współpracy interdyscyplinarnej.

Działalność lokalnych instytucji przeciw przemocy jest tym efektywniejsza, im współpraca interdyscyplinarna jest bardziej efektywna i kompleksowa. Tego typu spotkania pomagają również w budowaniu lokalnego systemu wsparcia z uwzględnieniem możliwości i zasobów lokalnych każdej gminy. Dzięki współpracy interdyscyplinarnej tworzy się platforma współpracy między instytucjami oraz buduje się społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających.

Program szkolenia spotkał się ze sporym zainteresowaniem, bowiem w szkoleniu uczestniczyło około 25 osób, przedstawicieli wszystkich instytucji działających na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.

Wyrazy wdzięczności za nieocenioną pracę oraz zaangażowanie w dzielenie się wiedzą i doświadczeniem kierujemy do naszych prelegentów. Natomiast wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność, wymianę myśli i chęć osobistego rozwoju.