Spór zbiorowy w szkołach gminy Dygowo. Fiasko rokowań i mediacji

Spór zbiorowy w szkołach gminy Dygowo. Fiasko rokowań i mediacji

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego od 10 stycznia 2019 r. na mocy uchwały jest w  sporze zbiorowym. Rozpoczęły się procedury zmierzające do jego wszczęcia ze szkołami  i placówkami objętymi działaniami ZNP.  Spór zbiorowy w imieniu pracowników-nauczycieli może prowadzić wyłącznie związek zawodowy, a konkretnie zakładowa organizacja związkowa. Na terenie gminy Dygowo działa Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie, który zrzesza 46 członków a jego przewodniczącą jest nauczycielka z Wrzosowa Agata Graf ( na zdjęciu z uchwałą).

22 stycznia zarząd oddziału w Dygowie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do pracodawców - dyrektorów szkół  w Czerninie, Dygowie i Wrzosowie z żądaniami pracowniczymi. Przedstawione na piśmie żądanie związku to: podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,  wychowawców , innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł  z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r..

Dyrektorzy odpowiedzieli pisemnie, że nie mają możliwości spełnienia przedstawionych żądań płacowych.  W związku z otrzymana odpowiedzią w dniu 25 lutego w szkole podstawowej w Dygowie odbyły się rokowania zarządu oddziału związkowego z dyrektorami gminnych szkół. Podtrzymano stanowisko obu stron zawarte we wcześniejszych pismach. Podpisano protokół rozbieżności.

Kolejnym krokiem w procedurze sporu zbiorowego były mediacje. 28 lutego po raz kolejny w szkole podstawowej w Dygowie odbyło się spotkanie mediacyjne z udziałem związkowców, dyrektorów szkół oraz mediatora. Dyrektorzy ponownie oświadczyli ,że nie  mają możliwości spełnienia przedstawionych żądań płacowych i jak przy poprzednim spotkaniu na zakończenie podpisano protokół rozbieżności. 

Fiasko mediacji oznacza , że Zarządu Oddziału ZNP w Dygowie będzie czekał na decyzję Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, która ma być znana 4 marca.

Zarząd Oddziału ZNP w Dygowie poinformował o sporze zbiorowym Organ Prowadzący gminne placówki oświatowe - Wójta Gminy Dygowo.  W dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie zarządu oddziału z wójtem, który został poinformowany o aktualnej sytuacji w sporze.


Drukuj