(Przed)Ostatnia sesja Rady Gminy Dygowo

12 października odbyła się 41.Sesja Rady Gminy Dygowo. W założeniu były to ostatnie obrady radnych kadencji 2014 – 2018. Podjęte zostały uchwały w sprawach przewidzianych zaplanowanym porządkiem obrad, natomiast wprowadzony na sesji dodatkowy projekt uchwały dotyczący skargi na wójta nie był procedowany ze względu na niewypracowanie stanowiska przez komisję rewizyjną. Tym samym będzie jeszcze jedna sesja nadzwyczajna w kolejnym terminie. Za czteroletnią współpracę wójt Grzegorz Starczyk i przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski wręczyli radym podziękowania, pamiątkowe statuetki oraz książki.

Drukuj