tematy dzisiejszej sesji to miedzy innymi: uchwalenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w Dygowie obejmującego teren na którym stoją tzw. fundamenty i które w przyszłości maja być podstawą do nowego domu kultury wg. już znanej wizji architektonicznej, wyjaśnienia wójta dotyczące braku dofinansowania , a co za tym idzie nie realizowania inwestycji - przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie, odrzucenie przez radnych skargi na wójta i zapoznanie zebranych z protokołem komisji rewizyjnej dotyczącego tej sprawy. Zapraszam do zapoznania się z zapisem wideo sesji.