Jarosław Grzela, po czym radni oraz wójt Grzegorz Starczyk złożyli ślubowanie. Goście obecni na sesji: wicestarosta Helena Rudzis-Gruchała i nowo wybrany radny powiatowy Robert Jaruzel, złożyli wójtowi i radnym po zaprzysiężeniu życzenia.  W głosowaniu tajnym  radni wybrali przewodniczącego rady – Jerzego Leszczyńskiego, następnie wiceprzewodniczących Lucynę Pokusę i Piotra Krysztofiaka. Kolejnym punktem obrad z mocą uchwał było wybranie przewodniczących i członków komisji stałych.  Po raz pierwszy radni głosowali z użyciem tabletów funkcjonującym w systemie informatycznym Rada. W porządku obrad było także ustalenie wynagrodzenia wójta oraz diet radnych. Zapraszam do obejrzenia zapisu wideo ( łącznie z przerwami) obrad I sesji VIII kadencji.

Autor zdjęć Marek Kawęcki