W dniu dzisiejszym miała miejsce IX Sesja Rady Gminy Dygowo. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dygowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,

3) ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dygowo,

4) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Poniżej relacja wideo z sesji.